سوار بارانی مگی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

کمک مگی گشت و گذار از طریق آب باران و به خانه خود را با خیال راحت!

کنترل بازی:
کلید فلش تا پرش. گالری کلید فلش پایین دولا شدن.
کلید فلش سمت چپ پایین کند. فلش کلید راست برو سریع تر. انجمن گالری نوار فضایی بال افزایش است.

AdventureActionEvadeSurfingCollecting Maggie-sRainyRide