خانواده جاسوسی من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   35 37.5% with 8 votes

تراویس جایی در مدرسه جمع آوری کارت های دسترسی 50 به دام افتاده و سپس با استفاده از کامپیوتر تا او را آزاد کند. اجتناب از راه اندازی سیستم های امنیتی و یا شما 'تخم ریزی هر دو بازداشت به مدت 2 هفته!

کنترل بازی:
کلید های arrow کنترل سنبله.
نوار فضایی به قدرت jetpack است.

StrategyAdventureActionEvadeStealthCollecting Family