مگی: لباس برای اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

انتخاب تجهیزات و ابزار برای مگی و کمک به او برای تبدیل شدن به یک ستاره!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpMaggieExpress