هیپ هاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

راهنما pitchu رسیدن به بالای برج آب.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

AnimalBirdsJumping