Hip Hop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Giúp pitchu có được từ đầu của tháp nước.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AnimalBirdsJumping