تند باد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی مضمون باد های 25 سطح از گیم پلی منحصر به فرد.

کنترل بازی:
استفاده از موس برای کنترل باد.

ActionGust