Cơn gió mạnh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Một trò chơi theo chủ đề gió gồm 25 cấp độ của trò chơi độc đáo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để điều khiển gió.

ActionGust