Sẽ ký Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Leo lên. Cố gắng không để rơi ra khỏi đáy hoặc để bóng bay pop!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionGoing