Trứng Way Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đặt một quả trứng vào chảo mà không phải là dễ dàng. Vẽ đường với con chuột của bạn.

Điều khiển:
Vẽ đường với con chuột của bạn.

Action