Mk5 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nguyên mẫu Helibot Mk5 là mới nhất trong công nghệ hoverbot. Nhưng trước khi nó có thể đi vào hoạt động, nó phải qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt. Trở thành Mk5.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Action