Guy 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hành động Guy hơn đẫm máu!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Action