Không khí Fox Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Kiểm soát con tàu không gian của bạn, bắn và phá hủy tất cả mọi thứ để điểm số điểm.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Action