אוויר פוקס משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לשלוט בספינת החלל שלך, לירות ולהרוס הכל כדי לצבור נקודות.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Action