גיא 3 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

פעולת גיא יותר מחורבנת!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Action