برف زمستانی فرشته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

می خواهم به یک فرشته برف زیبا؟ سپس لباس این دختر و بلند کردن برخی از سبک های زمستان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpWinterSnowAngel