هیپ هاپ فرشته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آن یک روز زیبا در شهر و خورشید در حال غروب است. شما می خواهید به نشستن بر روی دیوار و لذت بردن از زندگی شهر است. شما پسر ناز پرسید درب بعدی به شما بپیوندند. چه باید به شما می پوشند؟ را انتخاب کنید از یک مجموعه بزرگ از شهری می پوشند. شما می خواهید به فرشته خود را =)

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFantasyAngelGirlDress Up