زنبور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   46 40% with 10 votes

شما را نقش تنها یک زنبور که توسط گروهی از زنبورها مورد حمله قرار. کشتن زنبورها توسط هدف قرار دادن آنها را با استینگر خود را، اما اصلا اجازه دهید آنها را بیش از حد نزدیک و یا شما به خودتان صدمه دیده است.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار یا wasd به حرکت می کند. فضا برای قفل کردن استینگر خود را در موقعیت یا فضای آزاد به اجازه آن را نوسان آزادانه را پایین نگه دارید.

AdventureWasp