روح تبهکاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حفاظت از روستا تیرباران تمام هیولاها. استفاده از موس خود را به نقطه و ساقه.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionVampireSlay