مد منحصر به فرد لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

عارف چیزی جز عادی است، هنگامی که آن را به مد می آید او را به صورت متفاوت و منحصر به فرد نسبت به هر کس دیگری! می تواند به شما کمک او آمد تا با یکی کردن ساز و برگ است که هرگز ایجاد شده است؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsUniqueFashion