Ufglow بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تیرانداز بازی ساده با گیم پلی صاف و اعتیاد آور است.

کنترل بازی:
فلش - moveSpacebar - شلیک

ActionUfglow