صحنه جرم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   378203 65.06% with 581 votes

حرکت از یک اتاق به اتاق به شما به عنوان انتخاب کنید تا اقلام موجودی خود را کنید و سعی کنید برای حل جرم و جنایت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingDetective SceneCrime