بز در فدورا خاکستری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   153 83.33% with 18 votes

بازی به عنوان یک کارآگاه و جمع آوری تمام سرنخ برای حل جرم و جنایت!

کنترل بازی:
سمت چپ کلیک کنید به راه رفتن و اعتراض تعامل

Role PlayingInteractive FictionDetective GoatGreyFedora