Hiện trường của tội phạm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   378203 65.06% with 581 votes

Di chuyển từ phòng này sang phòng khi bạn nhấc mục cho hàng tồn kho của bạn và cố gắng giải quyết các tội phạm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingDetective SceneCrime