Thám Trường cao Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   8031 72.07% with 111 votes

Sao Quân - ra khỏi hoa hồng! Làm thế nào? Ai? Tại sao? Và chỉ có một người có thể trả lời - Bạn! Phỏng vấn học sinh ngày càng gây phiền nhiễu và giảng viên để tìm perp. Hãy chắc chắn để bật âm thanh, quá!

Điều khiển:
Click chuột để khám phá.

Role PlayingAdventureDetective FunnyHighSchool