Blockhead: The Game Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   207102 66.99% with 309 votes

Chơi như BlockHead 's lương tâm và ngăn chặn anh ta để làm một số, laser.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.
Xem hướng dẫn của trò chơi để bạn có thể thêm vào hiểu làm thế nào để chơi trò chơi.

Role PlayingFunnyBlockheadGame