Beat The Meter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Mỗi điều khiển có $ 10,00 họ muốn chi tiêu tại máy bơm. Khi xe đến, sử dụng các phím con trỏ để hướng dẫn Stelios một máy bơm để bắt đầu nộp hồ sơ nó lên. Nhưng chắc chắn rằng bạn quay trở lại chiếc xe trong thời gian để dừng lại ở $ 10.00. Một chiếc xe để lại overfilling mất tiền của bạn và tạo ra một đổ ra nguy hiểm! Một xô cát sẽ làm cho nó an toàn. Bạn chỉ nhận được 3 xô mỗi trò chơi.

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển.

Role PlayingTiming AdverBeatMeter