Baby Blimp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   145 73.68% with 19 votes

Nơi nào em bé đến từ đâu? Từ các nhà máy sản xuất em bé của khóa học, và bạn 'lại chịu trách nhiệm!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingKidsSimulationFactoryMouse SkillTiming BabyBlimp