Siêu sắt Champ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   227 75.86% with 29 votes

Sắt như nhiều quần áo như bạn có thể, thời hạn ngắn hơn được từng phần nên vội vàng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingAndroid GirlsSuperIronChamp