Cho đến khi nấu xong Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Bạn sẽ nấu các món ăn dựa trên khách hàng 's hướng dẫn. Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo những gì họ muốn, họ sẽ được đánh giá nấu ăn của bạn sau này.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingSimulationMouse SkillMatching CookingAndroid UntilDone