کوک تا انجام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

شما در حال رفتن به طبخ غذا بر اساس دستور العمل مشتری '. اطمینان حاصل کنید که شما به دنبال آنها چه می خواهند، آنها خواهد شد قضاوت پخت و پز خود را بعد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingSimulationMouse SkillMatching CookingAndroid UntilDone