Sốt Frenzy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Như một y tá, chăm sóc bệnh nhân của bạn, chữa bệnh cho họ và kiếm được tiền. Di chuyển bệnh nhân của mình vào ghế bên phải và sau đó lên giường bệnh viện phù hợp. Dịch khi dịch bệnh xảy ra, bấm vào bệnh nhân để chẩn đoán và có kết quả.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingSimulationMouse SkillAndroid FeverFrenzy