کارآگاه دبیرستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8031 72.07% with 111 votes

ستاره کارفرمایی - از کمیسیون! چگونه؟ چه کسی؟ چرا؟ و تنها یک نفر می تواند پاسخ - شما! مصاحبه با دانش آموزان به طور فزاینده ای آزار دهنده و استادان برای پیدا کردن perp. مطمئن باشید که به نوبه خود بر روی صدا، بیش از حد!

کنترل بازی:
کلیک ماوس به اکتشاف.

Role PlayingAdventureDetective FunnyHighSchool