آپارتمان 13 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   174 80.95% with 21 votes

قتل در آپارتمان 13 بوده است وجود دارد. تحقیقات اولیه ما آن را به سه مظنون کلیدی تنگ شده. به عنوان کارآگاه های قانونی سرب در این مورد، آن است تا شما را به تجزیه و تحلیل شواهد و پیدا کردن که متهم گناهکار واقعی. ما دوباره 'شمارش را بر شما!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingDetective Apartment