بچه قورباغه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

طفره رفتن baddies در در این ماجراجویی اقدام زیر آب!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionTadpole