Squidgy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

استفاده از موس خود را به سر و صدا Squidgy به دشمنان بدون که توسط گلوله های خود را ضربه. جلوگیری از معادن ناهمگون و جمع آوری یو پی اس های قدرت سرعت، اندازه و سپر.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس برای کنترل Squidgy

ActionSquidgy