Neurolight بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

صاف بازی کمی برای نگه داشتن حافظه تان را تقویت. آیا لذت ببرید در 8 ambiances مختلف.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی اشیاء در جهت سمت راست به تمدد اعصاب سری شما see.Challenge - آیا نمره بالا خود را ذخیره کنید اگر به یاد بسپار in.Free بازی - برای تمرین در هر سطح که شما می خواهید بدون نمرات بالا.

SkillMemoryNeurolight