Neurolight משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

חלק מה משחק קטן כדי לשמור על הזיכרון שלך חד. יש כיף לשחק ב8 ambiances שונה.

בקרות משחק:
לחץ על האובייקטים בסדר הנכונה כדי ליצור מחדש את הסדרה אתה see.Challenge - האם לשמור את התוצאה בראש שלך אם יירשם Play in.Free - לעשייה בכל רמה שאתה רוצה בלי הציונים הגבוהים ביותר.

SkillMemoryNeurolight