سروان Zambo بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   103 76.92% with 13 votes

سمت تیرانداز پیمایش با گرافیک عالی. مراقب باشید برای معادن و آتش دشمن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionCaptZambo