ben10 قدرت توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12031 79.47% with 151 votes

ben10 را می شود یک ماموریت جدید جمع آوری توپ های قدرت. این یک کار خطرناک است! همانطور که بسیاری از هیولاها در طول راه وجود دارد! مراقب باشید!

کنترل بازی:
در بازی

Ball Ben 10 Girl Jumping Platform Ben10 Power Balls