Ben10 điện Balls Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12031 79.47% with 151 votes

Ben10 được một nhiệm vụ mới thu thập các quả bóng năng lượng. Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm! Vì có rất nhiều quái vật trên đường đi! Hãy cẩn thận!

Điều khiển:
Trong trò chơi

Ball Ben 10 Girl Jumping Platform Ben10 Power Balls