Chương trình điện đường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Giúp cô đạt đến chiều cao lớn hơn bằng cách nhảy vào đá.

Điều khiển:
Không gian thanh để nhảy.

GirlTiming JumpingSugarPowerProgram