قدرت توپ بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   213 87.5% with 24 votes

یک بازی ساده و در عین حال سرگرم کننده است. این دو بازیکن در هر طرف از میدان ضربه توپ رو از پایه در هر یک از دیگر به عنوان سخت به عنوان آنها می توانید ایستاده. بازیکن که نتواند به بازگشت توپ، looses که بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillPowerBallGame