بت و ماوس 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک موش است که برای جمع آوری پنیر تا آنجا که ممکن است در حالی که اجتناب از دشمنان در 5 سطح.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به هدایت ماوس خود را. استفاده از فاصله برای تنظیم کردن ساعت، این ساعت توقف دشمن برای یک دوره کوتاه از زمان به شما اجازه می دهد برای جمع آوری چند قطعه اضافی پنیر. به یاد داشته باشید، شما فقط باید یک حد از 3 تماشای در هر سطح بنابراین استفاده از آنها را عاقلانه ...

ActionMouse