فراق شات دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

زن، بچه ها و افراد مسن شهر خود را در شما اعتماد. دفاع از آنها را از دشمنان پرتاب فلش در آنها را با کمان خود را.

کنترل بازی:
- پیاده روی سمت چپ D
- پیاده روی راست انجمن W - پرش انجمن ماوس - هدف / شوت.

ActionShoot 'em UpMouse SkillPartingShot