بازی کوپید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

کمک کوپید انجام ساقه فلش عشق خود و ایجاد برخی عشق را در جهان! کوپید واقعا شما نیاز به بازی، بنابراین عجله و بازی این بازی خنده دار است.

کنترل بازی:
کلید مکان نما ماوس - به هدف و آتش فلش خود را.

ShootingActionShoot 'em UpMouse SkillFunnyLoveCupidGame