اسپین ورزشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کسب امتیاز توسط ضربه زدن دیگر تاپس از ورزشگاه. نگه داشتن چشم در متر انرژی کاهش می یابد مگر اینکه شما بالا.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ActionMouse SkillSpinStadium