Sân vận động quay Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Kiếm được điểm bằng cách gõ tops khác ra khỏi sân vận động. Giữ một mắt trên đồng hồ năng lượng đó giảm trừ khi bạn nhấn một hàng đầu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionMouse SkillSpinStadium