Quay Soar: Red Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Do nhu cầu phổ biến, việc bổ sung RED mới với hàng loạt là ra! Quay Soar xét nghiệm của bạn phối hợp như bạn cố gắng để ngoài cơ động đang tới tất cả các tiểu hành tinh trong khi xem màn hình quay trước mắt bạn.

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển.

ActionSpinSoar