بد اپل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

سعی کنید و انتخاب کردن سیب خوب است، اما اگر شما انتخاب کنید یک بد شما باید بیش از شروع دوباره.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyApple