Apple xấu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Hãy thử và chọn ra những quả táo tốt nhưng nếu bạn chọn một xấu nhất bạn sẽ phải bắt đầu lại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyApple